c. kosikowski finanse publiczne


Artykuł powstała z myślą o członkach zarządu, dyrektorach finansowych i księgowych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, jacy dzięki tej książce uzyskają wjazd do informacji odnośnie do najważniejszych zagadnień podatkowych występujących w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. W we wpisie w sposób wszechstronny omówiono ogółu zadań powiązanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, które są charakterystyczne dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, w tym m.in. materie powiązane z nieodpłatnymi świadczeniami, służebnością przesyłu, zasiedzeniem służebności przesyłu. Ponadto przedstawione pozostały regulacje odnoszące się do szacowania dochodów, w tym z tytułu transakcji z podmiotami powiązanymi. W obszarze podatku dochodowego od osób prawnych omówione pozostały podobnie materie powiązane z środkami trwałymi, w tym ustalaniem wartości początkowej, stosowaniem stawek amortyzacyjnych, zmianami w strukturze środka trwałego. Lektura obejmuje wnikliwy opis skutków podatkowych różnych zdarzeń gospodarczych na gruncie podatku od towarów i usług. W tej części opracowania na szczególną uwagę zwrócono na kwestie spojone z rozliczeniem dopłat do nabycia wody i ścieków, a również na skutki podatkowe zbycia nieruchomości niezabudowanych, a również budynków i budowli. W szczególności z myślą o członkach zarządu również oddziałach samorządu terytorialnego ustalony został dział jeśli chodzi o restrukturyzacji. W tym obszarze wnikliwie przedstawione pozostały takie zagadnienia w który sposób sukcesja praw i obowiązków podatkowych przy połączeniach, podziałach innymi słowy też aportach. Ponadto Wpis zawiera informacje odnośnie do skutków podatkowych dotyczących transakcji tzw. świadczenia w miejsce wypełnienia (datio in solutum), w jaki sposób dodatkowo peryfraza najważniejszej zmiany prawa w który sposób weszła w życie w r. w zakresie skutków podatkowych restrukturyzacji, a mianowicie wprowadzenie do porządku prawnego tzw. klauzuli podwórko przepisów prawa podatkowego.

Copyright © 2019 finanse publiczne obejmują