finanse publiczne mastalski


Odwrotne obciążenie w budownictwie – nowe obowiązki dla podatników W związku z nowelizacją ustawy o VAT (Dziennik Ustaw z r. poz. ) od stycznia r. poszerzono zestaw danych czynności objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Ustawodawca zdecydował, że ta procedurą objęte będą usługi wymienione w poz. – załącznika nr do ustawy VAT, jeżeli usługodawca zaświadczać będzie je jako podwykonawca. Usługi te można kwalifikować jako szeroko rozumiane usługi budowlane innymi słowy budowlano – montażowe. Autorki wyjaśniają m.in.:- czym jest odwrotne obciążenie oraz w jakich przypadkach będzie miał zastosowanie, - jakie reguły obowiązują przy rozliczaniu usług budowlanych objętych tym mechanizmem, - kogo trzeba uznać za podwykonawcę, - co nie stanowi prawa do odliczenia VAT, - w który sposób zweryfikować dostawcę usług, - kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku zastosowania odwrotnego obciążenia, - w który sposób rozliczyć zaliczki za usługi rozpoczęte, atoli nie zakończone przed stycznia r., - w jaki sposób opodatkować świadczenie kompleksowe, - co powinna zawierać faktura VAT, - jakie jest ryzykowny krok błędnego zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Walorem publikacji są przykłady, case study dodatkowo użyteczne wskazówki wynikające z wieloletniego doświadczenia zawodowego Autorek, a także przywołane orzecznictwo również interpretacje organów podatkowych. W we wpisie zawarto wyciąg z przepisów prawnych przywołanych w tekście, a również wypełnione przykładowo formularze deklaracji VAT- również informacji podsumowującej VAT-, a podobnie wzór deklaracji VAT-K.

Copyright © 2019 finanse publiczne obejmują