Inne

foto

Umowa jak działa umowa deweloperska do wszystkich

Umowa - jak działa umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, lecz też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy pragneliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a także dla deweloperów jako.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo jak będzie przebiegała procedura zabezpieczenia

Nowe prawo jak będzie przebiegała procedura zabezpieczenia środka dowodowego Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego prawo własność intelektualna także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma szczególnie na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło sztuki to znaczy usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

którym dokumentom wydłuża się okres przechowywania

którym dokumentom wydłuża się okres przechowywania a którym skraca i od czego to zależy jest przedstawienie od strony praktycznej zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dodatkowo orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Pracownik w koronawirus jaki jest obecny stan prawny dotyczący

Pracownik w koronawirus jaki jest obecny stan prawny dotyczący możliwości stosowania pracy zdalnej? Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa także w rzeczywistości faktycznej jakim sposobem i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był aktualny w marcu, w czerwcu.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnia prognoza finansowa

wieloletnia prognoza finansowa ministerstwo finansów. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – ustalenie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www mieści Podstawy ustawowe rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Przeznaczenie środków Funduszu Pracy Podstawą prawną uznawana

Przeznaczenie środków Funduszu Pracy. Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca profil upełnomocnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne normy ewidencji,.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnia prognoza finansowa 2020 to Zbilansowana Karta Wyników

wieloletnia prognoza finansowa 2020 to Zbilansowana Karta Wyników. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, tak by zawęzić jego wady i wydobyć z niego w jaki sposób.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Legalna pobyt cudzoziemca obowiązki

Legalna pobyt cudzoziemca obowiązki pracodawcy i cudzoziemca wprowadzane uregulowania legislacyjne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do zarówno do cudzoziemców.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-04
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus po macierzyńskim

Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus po macierzyńskim i Zwolnienie ze składek ZUS dla samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych firmom i zakładom pracy w największym stopniu dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to zarówno składek za przedsiębiorcę, jak i za zatrudnionych pracowników. Jakie warunki należy spełnić, ażeby skorzystać ze zwolnienia? O tym.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-05-26
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 finanse publiczne obejmują