Krajowe Standardy Rachunkowości

foto

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości oddk artykuł o

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości oddk - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej znajomości dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości.

Kategoria: Krajowe Standardy Rachunkowości
Dodany: 2020-05-27
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 finanse publiczne obejmują