Podatki 2020

foto

Nowość podatki 2020 zbiór i i Rola controllerów w procesach

Nowość podatki 2020 zbiór i i Rola controllerów w procesach optymalizacyjnych. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności, kierownicy centrów kosztów. Autor artykułu to uznany ekspert, konsultant.

Kategoria: Podatki 2020
Dodany: 2020-05-02
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Celem artykułu o zamknięciue roku 2019

Celem artykułu o zamknięciue roku 2019 jest przekazanie uczestnikom gruntownej znajomości dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem zmian bieżących od 2019r. Przedstawione zostaną reguły sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem.

Kategoria: Podatki 2020
Dodany: 2020-02-08
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

Przykłady dokumentacji podatkowych lokalnej

Przykłady dokumentacji podatkowych lokalnej (local file) i grupowej (master file). Konwencja Modelowa OECD i Konwencja Modelowa w polskiej praktyce traktatowej W artykule o cenach transferowych ukazano różnice pośród Konwencją Modelową OECD i Konwencją Modelową ONZ – dwoma alternatywnymi wzorcami, na podstawie jakich zawierane są bilateralne umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dochodu i majątku także.

Kategoria: Podatki 2020
Dodany: 2020-01-29
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 finanse publiczne obejmują