Podatki

foto

Komentarz do wyceny aktywów i pasywów Artykuł niezbędny

Komentarz do wyceny aktywów i pasywów. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy rzeczowe poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji powiązanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, doświadczony specjalista z aspektu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych na rzecz jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-06-10
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

W podatkach jak zapłacić podatek dochodowy przez

W podatkach jak zapłacić podatek dochodowy przez internet i przekazanie precyzyjnych i bieżących informacji z aspektu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT. W trakcie artykułu o podatku przekazane zostaną wiadomości zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania osób fizycznych i osób prawnych w zakresie podatku.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-06-03
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Upewnij się z czego wynika zwrot podatku vat

Upewnij się z czego wynika zwrot podatku vat - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej znajomości w zakresie procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny pchnięcie zostanie umieszczony na przygotowanie uczestników.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-06-01
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Upewnij się na jakie konto zwrot

Upewnij się na jakie konto zwrot podatku - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w obszarze procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny nacisk zostanie usytuowany na przygotowanie uczestników wpisu o podatkach do samodzielnego i prawidłowego złożenia wniosku VAT-REF. Uczestnicy warsztatów poznają.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-05-27
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Tarcza antykryzysowa i kto płaci zaliczki na podatek

Tarcza antykryzysowa i kto płaci zaliczki na podatek dochodowy na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną poprzez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych dodatkowo wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodatkowo niektórych innych ustaw. Pozwoliłaby ona w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego czyli stanu epidemii na zawieszenie.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-05-21
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

COVID19 i dochód rachunkowy i podatkowy gminy na jednego mieszkańca

COVID-19 i dochód rachunkowy i podatkowy gminy na jednego mieszkańca 31 marca 2020 roku weszły w życie przepisy szczególne regulujące prowadzenie postępowań podatkowych w czasach epidemii COVID-19. Ustawodawca wprowadził zarówno nowe rozwiązania w przedmiocie dochodzenia i windykowania podatków i należności publicznoprawnych. Obowiązują.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-05-11
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

podatki lokalne ustawa i Poziomy kosztów wydziałowych

podatki lokalne ustawa i Poziomy kosztów wydziałowych gniazd produkcyjnych. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zadania wyłącznie z zakresu zawansowanych technik controllingu. Pierwsza dawka obejmuje powierzchnia rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów controllingu, najwyższa personel zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-04-17
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

foto

Przekształcenia spółek Zadania controllerów w przygotowania

Przekształcenia spółek. Zadania controllerów w przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy reguły przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-04-08
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

kontach księgi głównej gospodarka pieniężna Artykuł

kontach księgi głównej gospodarka pieniężna. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy użyteczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, ogorzały specjalista.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-03-06
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

Prowadzenie ksiąg rachunkowych świadczenia wychowawcze świadczenia

Prowadzenie ksiąg rachunkowych świadczenia wychowawcze świadczenia rodzinne kieszeń alimentacyjny karta rozległej rodziny w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – rozkład księgowa, program finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych również sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, zarówno początkujących jakże i zaawansowanych. W czasie artykułu omówione zostaną poszczególne zadania realizowane poprzez OPS-y z.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-02-22
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 finanse publiczne obejmują