Prawo

foto

Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej

Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo budowlane propozycja wprowadzenia obowiązku

Nowe prawo budowlane - propozycja wprowadzenia obowiązku przekazywania informacji o wynikach weryfikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i głęboki wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

W jaki sposób negocjować z najemcą obniżenie lub zawieszenie

W jaki sposób negocjować z najemcą obniżenie lub zawieszenie czynszu – studium przypadku skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Nowelizacja KSH kodeks cywilny a kodeks

Nowelizacja KSH kodeks cywilny a kodeks spółek handlowych ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za brak wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a zarówno za nieistnienie prowadzenia rejestru wspólników czyli nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają także grzywnie,.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Prawo restrukturyzacyjne Nowe

Prawo restrukturyzacyjne - Nowe regulacje dotyczące upadłości konsumenckiej: sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz układy wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Elektronizacja zamówień publicznych Postanowienia dotyczące podwykonawstwa

Elektronizacja zamówień publicznych Postanowienia dotyczące podwykonawstwa i nowe Prawo zamówień publicznych - istotne zmiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów również trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-05-26
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

art 7 ustawy o ochronie osób i mienia i Nauka procesu karnego

art. 7 ustawy o ochronie osób i mienia i Nauka procesu karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ucisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co do jego treści. Dotyczy to głównie aspektu zaskarżenia również zarzutów.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-03-31
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

foto

Gospodarka odpadami BDO 2020 Jak wyglądać będzie sprawozdanie

Gospodarka odpadami BDO 2020 Jak wyglądać będzie sprawozdanie odpadowe w BDO jakie dane będą niezbędne? Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko rejestr odpadów.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-02-28
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

Gmina i uchwała rady gminy taksa od nieruchomości

Gmina i uchwała rady gminy taksa od nieruchomości informacji w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a zarówno poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Najczęstsze błędy i braki w statutach: prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym z kompetencjami.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-02-28
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

foto

Strona www jest przeznaczony

Strona www jest przeznaczony szczególnie dla prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy dodatkowo aplikantów, którzy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z aspektu prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych oraz z Polskiej Akademii Nauk, a przede wszystkim doświadczeni prawnicy praktycy wykonujący.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-02-13
Komentarze: 3

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 finanse publiczne obejmują