Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej


Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i kto może złożyć wniosek w ramach przygotowanej likwidacji poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny prawa dodatkowo wyobrażenie jak w praktyce ustalane są przesłanki warunkujące zatwierdzenie warunków sprzedaży konkretnych propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli również na pogłębienie informacji dotyczącej przygotowanej likwidacji pre-pack i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej jakie są formalne uwarunkowania zgłoszenia wierzytelności w sprawach wszczętych po 24 marca 2020 roku zalet dodatkowo zminimalizowanie zagrożeń związanych z niewłaściwym zrozumieniem tego procesu.


Copyright © 2019 finanse publiczne obejmują