Rachunkowość

foto

1 reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych

Zobacz kto zatwierdza sprawozdanie w fundacji i wzór sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie artykułu o fundacjach i stowarzyszeniach uwzględnia szereg niezwykle ważnych zmian dla fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości, wiążących od 26 stycznia 2019 r., w.

Kategoria: Rachunkowość
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Projekty unijne 2020 dofinansowanie

Projekty unijne 2020 dofinansowanie i i Prognozy i analizy strategiczne. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy zasady przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw,.

Kategoria: Rachunkowość
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości 2020 - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej informacji dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat dodatkowo zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu.

Kategoria: Rachunkowość
Dodany: 2020-06-05
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Rachunkowość finansowa Nadrzędne zasady w rachunkowości od asystenta

Rachunkowość finansowa - Nadrzędne zasady w rachunkowości od asystenta do biegłego rewidenta! - takie leksem jest myślą przewodnią art barki ds. księgowości. To pierwszy, ale niesłychanie poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, na rzecz osób jakie ostatnimi czasy pracują w działach rachunkowości lub chcą wówczas taką pracę podjąć. Słuchacze poznają podstawy rachunkowości, podstawy działalności gospodarczej,.

Kategoria: Rachunkowość
Dodany: 2020-06-05
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

ekartoteka wspólnota mieszkaniowa

e-kartoteka wspólnota mieszkaniowa i Budżet kosztów budowy plan . Podstawowym celem artykułu jest reprezentacja istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł święty problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zadania dotyczące: kosztów kontraktów, w tym w szczególności wpływu rozliczeń kosztów pośrednich.

Kategoria: Rachunkowość
Dodany: 2020-05-31
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Rachunkowość budżetowa 2020 system upoważnień do dokonywania

Rachunkowość budżetowa 2020 system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych celem artykułu jest przekazanie uczestnikom całkowitej informacji w obszarze rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej także w podsektorze rządowym w jaki sposób i samorządowym sektora finansów publicznych Rachunkowość budżetowa przedstawiona zostanie uczestnikom jako system oparty o regulacje.

Kategoria: Rachunkowość
Dodany: 2020-02-22
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 finanse publiczne obejmują