Sektor publiczny

foto

Należności od dłużników alimentacyjnych Specyfika

Należności od dłużników alimentacyjnych. Specyfika rachunkowości budżetowej (a wówczas także rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych kanonów rachunkowości), jaka – w ograniczonym obszarze – jest dodatkowo obowiązującą jednostki pomocy społecznej Jednocześnie odpowiadać.

Kategoria: Sektor publiczny
Dodany: 2020-05-01
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 finanse publiczne obejmują